ననన ననానా ననన ననానా - Padi padi leche manasu songs lyrics in telugu

Padi padi leche manasu songs lyrics in telugu - ననన ననానా ననన ననానా

In this post all can read and enjoy Padi padi leche manasu songs lyrics in telugu.Padi padi leche manasu song lyrics is one of the hit song from telugu movie industry.Hope you all enjoy padi padi leche lyrics in telugu language.

Padi padi leche manasu songs lyrics in telugu


Directed by-Hanu Raghavapudi

Produced by-Prasad Chukkapalli, Sudhakar Cherukuri

Written by-Hanu Raghavapudi

Starring -Sharwanand-Sai Pallavi

Music by-Vishal Chandrasekhar

Cinematography-Jaya Krishna Gummadi

Edited by-A. Sreekar Prasad

Production-company-Sri Lakshmi Venkateswara Cinemas

Release date-21 December 2018

Running time-156 minutes

Country -India

Language-Telugu


Padi padi leche manasu lyricsననన ననానా ననన ననానా… ననన ననానా నననా
ననన ననానా నననననానా… ననన ననానా నననా

పద పద పద పదమని… పెదవులిలా పరిగెడితే…
పరి పరి పరి పరివిధముల… మది వలదని వారిస్తే…
పెరుగుతుందే మదికాయాసం… పెదవడుగుతుందే చెలి సావాసం..
పాపం బాధ చూసి… రెండు పెదవులొక్కట్టవ్వగా…
ప్రాణం పోయినట్టే పోయి వస్తే


 
ఆఆ ఆఆ… పడి పడి లేచే… పడి పడి లేచే
పడి పడి లే చే మనసూ…ఊఉ
ప్రణయంలోనూ… ప్రణయంతోనే… ఏఏ
పరిచయమడిగే మనసూ…
అది నువ్వనీ… నీకే తెలుసూ… ఊఊ ఊ


 
ఊ..! చిత్రంగా ఉందే చెలీ… చలి చంపే నీ కౌగిలీ…
నా బంధీగా ఉంటే సరే… చలి కాదా మరి వేసవీ…
తపస్సు చేసి చినుకే… నీ తనువు తాకెనే…
నీ అడుగు వెంట నడిచీ… వసంతమొచ్చెనే…
విసిరావలా మాటే వలలా… కదిలానిలా…

 
ఆఆ ఆఆ… పడి పడి లేచే… పడి పడి లేచే
పడి పడి లే చే మనసూ…ఊఉ
ప్రణయం లోనూ… ప్రణయం తోనే… ఏఏ
పరిచయమడిగే మనసూ…
అది నువ్వనీ… నీకే తెలుసూ… ఊఊ ఊ


Hope it needful and all enjoy Padi padi leche manasu songs lyrics in telugu.

Comments

Popular posts from this blog

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada