జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై - Nuvvu akkada nenu ekkada song lyrics in telugu

Nuvvu akkada nenu ekkada song lyrics in telugu - జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై

Find below the Nuvvu akkada nenu ekkada song lyrics in telugu language.Please go through the Nuvvu akkada nenu ekkada song lyrics in telugu sorted below.

Nuvvu akkada nenu ekkada song lyrics in telugu


Movie - Manchi Manasulu

Directed by-Adurthi Subba Rao

Produced by-C. Sundaram

Written by-Acharya Aatreya (dialogues)

Screenplay by-Adurthi Subba Rao-Acharya Aatreya

Story by-K. S. Gopalakrishnan

Based on-Kumudham (1961)

Starring-Akkineni Nageswara Rao-Savitri

Music by-K. V. Mahadevan

Cinematography-P. L. Roy

Edited by-T. Krishna

Production-company-Babu Films

Distributed by-Sri Films

Release date-11 April 1962


Nuvvakkada nenikkada song lyricsజాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై

జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
నిను కానలేక మనసూరుకోక పాడాను నేను పాటనై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై

నువ్వక్కడ నేనిక్కడ పాటిక్కడ పలుకక్కడ మనసొక్కటి కలిసున్నది ఏనాడైనా
నువ్వక్కడ నేనిక్కడ పాటిక్కడ పలుకక్కడ మనసొక్కటి కలిసున్నది ఏనాడైనా

ఈ పువ్వులనే నీ నవ్వులుగా
ఈ చుక్కలనే నీ కన్నులుగా
నును నిగ్గుల ఈ మొగ్గలు నీ బుగ్గలుగా
ఊహల్లో తేలి ఉర్రూతలూగి
మేఘాలతోటి రాగాల లేఖ
నీకంపినాను రావా దేవి
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై.
నిను కానలేక మనసూరుకోక పాడాను నేను పాటనై.
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై.

నీ పేరొక జపమైనది నీ ప్రేమొక తపమైనది నీ ధ్యానమె వరమైనది ఎన్నళ్ళయినా
నీ పేరొక జపమైనది నీ ప్రేమొక తపమైనది నీ ధ్యానమె వరమైనది ఎన్నళ్ళయినా
ఉండీ లేకా ఉన్నది నీవే ఉన్నా కూడా లేనిది నేనే
నా రేపటి అడియాశల రూపం నీవే
దూరాన ఉన్నా నా తోడు నీవే
నీ దగ్గరున్నా నా నీడ నాదే
నాదన్నదంతా నీవే నీవే
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
నిను కానలేక మనసూరుకోక పాడాను నేను పాటనై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
వేచాను నీ రాకకై
Comments

Popular posts from this blog

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada