ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം-Chandrikayil aliyunnu lyrics in malayalam

ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം-Chandrikayil aliyunnu lyrics in Malayalam


Directed by-K. S. Sethumadhavan

Produced by-T. E. Vasudevan

Screenplay by-S. L. Puram Sadanandan

Starring-Prem Nazir-Sheela-K. P. Ummer

Music by-V. Dakshinamoorthy

Production company-Jai Maruthi Productions

Release date-1968

Country-India

Language-Malayalam

Chandrikayil aliyunnu chandrakantham lyrics - ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം

Chandrikayil aliyunnu chandrakantham lyricsചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം
ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം
നിന്‍ചിരിയിലലിയുന്നെന്‍ ജീവരാഗം

ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം
നിന്‍ചിരിയിലലിയുന്നെന്‍ ജീവരാഗം
നീലവാനിലലിയുന്നു ദാഹമേഘം
നിന്‍മിഴിയിലലിയുന്നെന്‍ ജീവമേഘം

താരകയോ നീലത്താമരയോ
നിന്‍ താരണിക്കണ്ണില്‍ കതിര്‍ ചൊരിഞ്ഞു
വര്‍ണ്ണമോഹമോ പോയ ജന്മപുണ്യമോ
നിന്‍ മാനസത്തില്‍ പ്രേമമധുപകര്‍ന്നു
ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം
നിന്‍ചിരിയിലലിയുന്നെന്‍ ജീവരാഗം

മാധവമോ നവഹേമന്തമോ
നിന്‍ മണിക്കവിള്‍ മലരായ് വിടര്‍ത്തിയെങ്കില്‍
തങ്കച്ചിപ്പിയില്‍ നിന്റെ തേനലര്‍ച്ചുണ്ടില്‍
ഒരു സംഗീതബിന്ദുവായ് ഞാനുണര്‍ന്നുവെങ്കില്‍

ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം
നിന്‍ചിരിയിലലിയുന്നെന്‍ ജീവരാഗം
നീലവാനിലലിയുന്നു ദാഹമേഘം
നിന്‍മിഴിയിലലിയുന്നെന്‍ ജീവമേഘംChandrikayil aliyunnu chandrakantham lyrics in English
Chandrikayil aliyunnu chandrakaantham
Nin chiriyil aliyum en jeevaragam
Chandrikayil aliyunnu chandrakaantham
Nin chiriyil aliyum en jeevaragam

Neelavanil aliyunnu dahamegham
Nin mizhiyil aliyum en jeevamegham

Tharagayo neela thamarayo
Nin tharani kannil kathirchoorinju
Varnna mohamo poorva janmapunyamo
En manasthil prema madhupagarnnu

Chandrikayil aliyunnu chandrakaantham
Nin chiriyil aliyum en jeevaragam

Madhavamo nava hemanthamo
Nin manikavil malarai vidarnathenkil
Thangachipiyil ninte thenara chundil
oru sangeetha bindu ai
njaan unarnnu engil

Chandrikayil aliyunnu chandrakaantham
Nin chiriyil aliyum en jeevaragam
Neelavanil aliyunnu dahamegham
Nin mizhiyil aliyunnm en jeevamegham

Hope it useful for those who searches Chandrikayil aliyunnu lyrics in malayalam.

 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada