എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു - Ethrayo Janmamayi Lyrics Malayalam

എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു / Ethrayo Janmamayi Lyrics Malayalam

Ethrayo Janmamayi Lyrics Malayalam

Directed by-Sibi Malayil

Produced by-Siyad Koker

Written by-Ranjith

Starring -Suresh Gopi-Jayaram-Manju Warrier

Music by-Vidyasagar

Cinematography-Sanjeev Shankar

Edited by-L. Bhoominathan

Production-company-Kokers Films

Distributed by-Anupama Release

Release date-4 September 1998

Running time-155 minutes

Country -India

Language-Malayalam


Here you find the ethrayo janmamayi song lyrics.Some people a;so searches as Ethrayo janmamayi lyrics.

Ethrayo janmamayi malayalam lyrics


Ethrayo janmamayi lyricsഎത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു...
അത്രമേ..ലിഷ്ടമാ..യ് നിന്നെയെൻ പുണ്യമേ..
ദൂരെ തീ..രങ്ങളും മൂകതാ..രങ്ങളും സാക്ഷികൾ....
എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു...

എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു..
ഉം.. ഉം.. ഉം.. ഉം..
അത്രമേലിഷ്ടമായ് നിന്നെയെൻ പുണ്യമേ..
ഉം.. ഉം.. ആ.. ആ..
ദൂരെ തീരങ്ങളും മൂകതാരങ്ങളും സാക്ഷികൾ...
ഉം.. ഉം.. ഉം.. ഉം..
എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു..
ഉം.. ഉം.. ഉം.. ഉം..

കാറ്റോടു മേഘം മെല്ലെ.. ചൊല്ലി..
സ്നേഹാർദ്രമേതോ സ്വകാര്യം....
മായുന്ന സന്ധ്യേ.. നിന്നെ.. തേടി..
ഈറൻ നിലാവിൻ പരാഗം....
എന്നെന്നും ഈ മടിയിലെ പൈതലായ്
നീ മൂളും പാട്ടിലെ പ്രണയമാ..യ്
നിന്നെയും കാത്തു ഞാൻ നിൽക്കവേ.....
എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു..
ഉം.. ഉം.. ആ.. ആ..

പൂവിന്റെ നെഞ്ചിൽ തെന്നൽ.. മെയ്യും..
പൂർണേന്ദു പെയ്യും വസന്തം....
മെയ് മാസ രാവിൽ.. പൂക്കും.. മുല്ലേ..
നീ തന്നു തീരാ സുഗന്ധം....
ഈ മഞ്ഞും എൻ മിഴിയിലെ മൌനവും
എൻ മാറിൽ നിറയുമീ മോഹവും
നിത്യമാം സ്നേഹമായ് തന്നു ഞാ....ൻ

എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു..
ഉം.. ഉം.. ഉം.. ഉം..
അത്രമേലിഷ്ടമായ് നിന്നെയെൻ പുണ്യമേ..
ഉം.. ഉം.. ആ.. ആ..
ദൂരെ തീരങ്ങളും മൂകതാരങ്ങളും സാക്ഷികൾ...
ഉം.. ഉം.. ഉം.. ഉം..
ല ല ലാ ല ല ലാ


Ethrayo janmamayi lyrics in English


Ethrayo janmamaai ninne njan thedunnu
Um…um….um…
Athramel ishtamaai ninne
en punyame..mm… .aah..
Doora theerangalum moga thaaragangalum..
Saakshikal…..mm….mm…
(Ethrayo janmamaai ninne njan thedunnu
Um…um….um…)

Karttodu megham melle cholli
Snehardram etho swakaaryam
Maayunna sandhye ninne thedi
Eeran nilaavin paraagam
Ennennum nin madiyile paithalaai
Nee moolum pattile pranayamaai
Ninnaiyum kathu njan nilkkave..
Ethrayo janmamaai ninne njan thedunnu
Um…um….aa haa aaa

poovinte nenchil thennal neyyum
poornnenthu peyyum vasantham
meymaasa raavil pookum mulle
nee thannu theera sugandham
ee manjum en mizhiyile maunavum
en maaril nirayumee mohavum
nithyamam snehamaai thannu njan
Ethrayo janmamaai ninne njan thedunnu
Um…um….um…
Athramel ishtamaai nine
en punyame..mm .mmm
Doora theerangalum moga thaaragangalum
Saakshikal…..mm….mm…
Lalalalala….

Here you find the ethrayo janmamayi song lyrics.Some people also searches as Ethrayo janmamayi lyrics.

Comments

Popular posts from this blog

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada